หมวดหมู่ ติวสอบใบอนุญาตนายหน้า

ติวสอบใบอนุญาตนายประกันวินาศภัย ออนไลน์ฟรี ครบจบที่เดียว

วันนี้ผมจะมาแนะนำ วีดีโอติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัยผ่านทางช่องทางออนไลน์ พร้อมแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย สำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ

ซึ่งคอร์สอบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ดังกล่าวต้องขอขอบคุณ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่นำมาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย


เนื้อหาวิชา และเกณฑ์การสอบนายหน้าประกันวินาศภัย


จำนวนข้อสอบ มีทั้งหมด 120 ข้อ

หัวข้อวิชาที่สอบ
จํานวนข้อสอบ
เกณฑ์การผ่าน
1. จรรยาบรรณนายหน้าประกันภัยวินาศภัย 10 70 %
2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย 20 60%
3. พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข (2) พ.ศ. 2551 20
4. หลักประกันวินาศภัย 70
5. ประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
6. ประกันภัยรถยนต์
7. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
8. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

หัวข้อหลักสูตร วีดีโอติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

  1. จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย
  2. ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ว่าด้วยการประกันภัย
  3. พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย 2535
  4. ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ
  5. ประกันภัยทางทะเล, ประกันภัยการขนส่งสินค้า, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  6. ประกันอัคคีภัย

1. จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย2. ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ว่าด้วยการประกันภัย3. พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย 25354. ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ5. ประกันภัยทางทะเล, ประกันภัยการขนส่งสินค้า, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด6. ประกันอัคคีภัย และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินคู่มือติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์  ?ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำนวน 69 ข้อ ?ดาวน์โหลดเอกสาร