รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ขยายทีมสร้างรายได้ไม่จำกัด ด้วยแผนการตลาด MGM

รายได้จากแผนการตลาด MGM คืออะไร ???

     แผนการตลาด MGM ย่อมาจาก Member Get Member เป็นแผนการตลาดที่ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกระดับชั้นสมาชิกสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเสมือนการขายอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาเทียบเท่าตัวแทน / นายหน้า หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งจะขออธิบายรายได้ของแผนการตลาด MGM ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้

แผนการตลาด MGM แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางของรายได้

1. รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

แผนการตลาด srikrungmgm รายได้ค่าตำแหน่ง

ระดับสมาชิกที่สามารถสร้างรายได้จาก ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับสมาชิกที่จะได้รับค่าตำแหน่งสายงาน จะเริ่มจากสมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป คือ ต้องมีบัตรนายหน้าประกันภัยเท่านั้น ซึ่งค่าตำแหน่งสายงานของแต่ละระดับสมาชิกจะได้ไม่เท่ากัน ซึ่งในปัจจุบันระดับชั้นสมาชิกมีทั้งหมด 10 ระดับชั้น ตามรูปด้านล่าง

โครงสร้างตำแหน่งสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ขออธิบายโครงสร้างค่าตำแหน่งสมาชิก ดังนี้

ระดับ 6 (Member) - สมาชิก (ค่าตำแหน่ง 0%)

จากรูปด้านล่าง

 • ตัวเราสมาชิกระดับ 6 ถ้าสมาชิกระดับ 1 - 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 - 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย

ระดับ 5 Am. - หัวหน้าขยายงาน (ค่าตำแหน่ง 3%)

จากรูปด้านล่าง

 • ตัวเราสมาชิกระดับ 5 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 3% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 5 (3%) - สมาชิกระดับ 6 (0%) = 3%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 5 ถ้าสมาชิกระดับ 1 - 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 - 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 5 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 - 4 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 4 Dm. - ผู้จัดการขยายงาน (ค่าตำแหน่ง 4%)

จากรูปด้านล่าง

 • ตัวเราสมาชิกระดับ 4 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 4% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 4 (4%) - สมาชิกระดับ 6 (0%) = 4%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 4 ถ้าสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 4 (4%) - ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 1%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 4 ถ้าสมาชิกระดับ 1 - 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 - 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 4 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 - 3 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 3 Grd. - ผู้อำนวยการบริหาร (ค่าตำแหน่ง 5%)

จากรูปด้านล่าง

 • ตัวเราสมาชิกระดับ 3 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) - สมาชิกระดับ 6 (0%) = 5%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 3 ถ้าสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) - ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 2%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 3 ถ้าสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) - ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = 1%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 3 ถ้าสมาชิกระดับ 1 - 3 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 - 3 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 3 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 - 2 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 2 Egrd. - ผู้อำนวยการอาวุโส (ค่าตำแหน่ง 5.5%)

จากรูปด้านล่าง

 • ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 5.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) - สมาชิกระดับ 6 (0%) = 5.5%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) - ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 2.5%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) - ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = 1.5%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 3 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 3 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 0.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) - ตำแหน่งระดับ 3 (5%) = 0.5%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 1 - 2 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 - 2 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 2 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 1 VP. - รองกรรมการฝ่ายบริหาร (ค่าตำแหน่ง 6%)

จากรูปด้านล่าง

 • ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 6% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) - สมาชิกระดับ 6 (0%) = 6%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 3% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) - ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 3%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) - ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = 2%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 3 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 3 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) - ตำแหน่งระดับ 3 (5%) = 1%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 2 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 2 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 0.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) - ตำแหน่งระดับ 2 (5.5%) = 0.5%
 • ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 1 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 1 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา

ถ้าสมาชิก หรือทีมสมามชิก มีการซื้อสินค้าประกันภัยในทุก ๆ ปี คุณจะได้รับรายได้ค่าตำแหน่งสายงาน จากยอดเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งหมด ทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านตลอดไป ซึ่งถือว่าเป็นรายได้แบบ Passive Income 100% อย่างแท้จริง ถ้าท่านยิ่งมีสมาชิกติดตัวมากรายได้ก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อย ๆ สามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด

รายได้ค่าแนะนำ และรายได้ค่าตำแหน่งสายงาน จะคิดจากเบี้ยประกันภัยสุทธิรวม จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ของคุณทุกวันที่ 10 ของเดือน

ตัวอย่างรายได้ค่าแนะนำ และค่าตำแหน่งสายงาน

สมาชิกระดับ 6 - Member (ค่าแนะนำ 1%, ค่าตำแหน่ง 0%)

จากรูปด้านล่าง

 • ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A1, A2, A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,0000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 จาก คุณ A1, A2, A3
 • สมาชิก คุณ A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ B1, B2, B3 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 10,000 รวม = 30,000 สมาชิก คุณ A3 จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก คุณ B1, B2, B3
  (แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง และค่าตำแหน่งก็ไม่ได้)
 • ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัว 1 คน คือ คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 (มีบัตรนายหน้า) มีการซื้อสินค้าประกันภัย 30,000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก คุณ A4
 • สมาชิก คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ B4, B5, B6 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,000 สมาชิก คุณ A4 จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 และค่าตำแหน่ง 60,000 x 3% = 1,800 จาก คุณ B4, B5, B6
  (แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง และค่าตำแหน่งก็ไม่ได้)

สมาชิกระดับ 5 - Am. มีบัตรนายหน้า (ค่าแนะนำ 1%, ค่าตำแหน่ง 3%)

จากรูปด้านล่าง

 

 • ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A1, A2, A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,0000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 และค่าตำแหน่ง 60,000 x 3% = 1,800 จาก คุณ A1, A2, A3
 • สมาชิก คุณ A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ B1, B2, B3 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 10,000 รวม = 30,000 สมาชิก คุณ A3 จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก คุณ B1, B2, B3
  (แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง แต่ได้ค่าตำแหน่ง 30,000 x 3% = 900)
 • ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัว 1 คน คือ คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 (มีบัตรนายหน้า) มีการซื้อสินค้าประกันภัย 30,000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก คุณ A4
  (แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้ค่าตำแหน่งเพราะตำแหน่งตัวเราเท่ากับ คุณ A4)
 • สมาชิก คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ B4, B5, B6 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,000 สมาชิก คุณ A4 จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 และค่าตำแหน่ง 60,000 x 3% = 1,800 จาก คุณ B4, B5, B6
  (แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง และค่าตำแหน่งก็ไม่ได้เพราะตำแหน่งเท่ากับ คุณ A4)

สมาชิกระดับ 4 - Dm. มีบัตรนายหน้า (ค่าแนะนำ 1%, ค่าตำแหน่ง 4%)

จากรูปด้านล่าง

 


6 February 2019

ศรีกรุงโบรคเกอร์ เบี้ยถูก คุ้มครองเยี่ยม

สมัครสมาชิกรับส่วนลดทุกบริษัท ทุกประเภทสินค้า